Lawcast_MainPic משפט צבאי
Lawcast_MainPic משפט צבאי
פנייה לייעוץ אישי  הטרדה מינית בצבא (מדריך משפטי)

  צבא הגנה לישראל מבוסס על מודל צבא העם. מודל זה מחייב כמעט כל אזרח ואזרחית לעצור את מהלך חייהם בגיל 18, ולהיות חלק מהגוף שפועל מדי יום על מנת להגן על המדינה מפני שלל הסכנות האורבות לה. ואולם, לצד התגייסות צעירות וצעירים אלו לשמירה על המדינה, נדרש הצבא לשמור על ביטחונם וכבודם.

  הטרדה מינית בצבא (מדריך משפטי)

  אם בעבר התנהגות מינית בלתי הולמת מצד מפקד כלפי פקודתו לא זכתה ליחס רב מצד המערכת המשפטית והמשמעתית בצבא, הרי שבעשורים האחרונים עם חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית, אוכף הצבא ביתר שאת עבירות של הטרדה מינית הנעברת בידי משרתי החובה והקבע.

  תוכן עניינים

  האם הטרדה מינית היא עבירה פלילית?

  הטרדה מינית מתגבשת לכדי עבירה בהתאם לאופי ההטרדה, תדירות עשייתה וטיב היחסים בין הקורבן למטריד. כך למשל, אדם המציע הצעה בעלת אופי מיני או מתייחס באמירותיו למיניותו של אדם ומפסיק לעשות זאת לאחר שהאדם האחר מבקש זאת ממנו, הוא לא ייחשב כמי שהטריד מינית. מנגד, אם לא שעה לבקשות המוטרד, הרי שהוא עובר עבירה.

  לצד זאת, לפי החוק למניעת הטרדה מינית, במקרים שבהם קיימת מערכת יחסים מיוחדת בין המטריד למוטרד, די בהצעה אחת בעלת אופי מיני, ללא קשר לתגובת המוטרד, על מנת שתתגבש עבירה פלילית של הטרדה מינית. אלו המקרים של הטרדה המתגבשת באופן מיידי:

  • כאשר ההצעה היא כלפי קטין המצוי עם המטריד ביחסי תלות או מרות, או כאשר הקטין הוא מתחת לגיל 15.
  • כאשר ההצעה היא במסגרת יחסי עובד ומעביד תוך ניצול מרות ביחסי העבודה.
  • כאשר ההצעה היא במסגרת שירות צבאי או משטרתי תוך ניצול יחסי מרות בין המטריד למוטרד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה דינה של הטרדה מינית בצבא?

   ביצוע עבירה של הטרדה מינית בצבא, חושף את המטריד לשתי מערכות ענישה. האחת היא המערכת הפלילית הצבאית שלה סמכויות ענישה מגוונות הכוללות בעיקרן את העונשים הללו:

   1. קנס בטווח רחב.
   2. הורדה בדרגה ללא הגבלה.
   3. מאסר בפועל לתקופה קצובה – העונש המירבי על עבירה של הטרדה מינית הוא ככלל עד 2 שנות מאסר ועד 5 שנות מאסר במקרים החמורים ביותר.
   4. הטלת חיוב בפיצוי לקורבן העבירה.

   השנייה היא מערכת השיפוט המשמעתי שלה סמכויות ענישה מצומצמות יותר. סוג העונשים שניתן להטילם במסגרת דין משמעתי הם בעיקרם אלו:

   1. קנס בהיקף סמלי.
   2. נזיפה.
   3.  נזיפה חמורה.
   4. מחבוש לתקופה של עד שלושים וחמישה ימים.
   5. הורדה בדרגה אחת בלבד.

   האם הטרדה מינית של אדם באותה דרגה היא עבירה?

   במידה שבה ההטרדה נעשית מצד חייל אחד כלפי חיילת שאינה כפופה לו ולא במסגרת יחסי מרות כלשהן, הרי שלא חלה ההוראה המחמירה של החוק למניעת הטרדה מינית. הווה אומר, שבמקרה מעין זה, נדרשת התנהגות של הצעת הצעות מיניות באופן חוזר ונשנה, לאחר שהצד השני הביע רצנו כי הפניות אליו תופסקנה, על מנת שתתגבש עבירה של הטרדה מינית.

   עם זאת, החוק למניעת הטרדה מינית כולל התנהגויות נוספות המהוות עבירה, ואינן דורשות מעשה חוזר ונשנה. כך במקרה של שיגור אמירה מבזה המתייחסת למיניותו או נטייתו המינית של אדם אחר, וכך גם במקרה של הפצת סרטון אינטימי של אדם אחר ללא הסכמתו, ועשיית מעשים אלו על ידי אדם בעל דרגה דומה תהווה עבירה פלילית של הטרדה מינית.

   החוק למניעת הטרדה מינית כולל התנהגויות נוספות המהוות עבירה, ואינן דורשות מעשה חוזר ונשנה

   מהו אופן הטיפול במי שביצע עבירה של הטרדה מינית בצבא?

   במידה שבה אדם מבצע עבירה של הטרדה מינית בעודו חייל, הקורבן להטרדתו הוא חייל או חיילת, והעבירה נעשתה במסגרת צבאית, באפשרות הקורבן להגיש תלונה למשטרה הצבאית החוקרת. עם זאת, אין מניעה כי התלונה תוגש בתחנת משטרה אזרחית. חלוקת העבודה בין שני הגורמים ייעשה בהתאם למקרה בראי הוראות חוק השיפוט הצבאי.

   ככל שהתלונה תטופל על ידי המשטרה הצבאית החוקרת, צפוי המטריד להתבקש למסור את גרסתו במסגרת חקירה באזהרה, כאשר בשלב זה תינתן לו האפשרות להתייעץ טרם תחילת החקירה עם עו"ד צבאי. לאחר מכן, באפשרות גורמי האכיפה בצבא לנקוט בהליך פלילי בבית דין צבאי או לחילופין לפעול כנגד המטריד במסגרת משמעתית בלבד.

   הטרדה מינית בצבא – עבירה פלילית ומשמעתית

   עבירת הטרדה מינית מגדירה את גבולות המותר והאסור בין אדם לרעהו במישור המיני, והיא חלה גם על אמירות ומעשים שאין בהם מגע כלשהו. גבולות אלו נוקשים במיוחד כאשר מדובר ביחסי מרות במסגרת השירות הצבאי, ופריצתן של גבולות אלו עשוי להעמיד את האדם המטריד בפני דין פלילי. כל זאת, לצד הסמכות אותה מקנה החוק לדון אותו גם בהליך משמעתי.

   באתר Lawcast תוכן משפטי העוסק בזכויות חיילים בצבא, חקירות מצ"ח, עבירות סמים בצבא ועוד. יחד עם זאת, מאחר שמידע משפטי מטבעו מתישן ומשתנה, על הקורא לקחת בחשבון המידע באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין צבאי. המסתמך על האמור באתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף