Lawcast_MainPic משפט צבאי
Lawcast_MainPic משפט צבאי
פנייה לייעוץ אישי  משמעות הזימון של חייל לשימוע לפני הגשת כתב אישום

  לפני הגשת כתב אישום בכל עבירה מסוג פשע (עבירות שהעונש בגינן הוא יותר מ-3 שנות מאסר), ולעתים גם בעבירות נוספות, מזומן החשוד לשימוע. מטרת הזימון לשימוע היא לאפשר לחשוד ולעורך הדין שלו להציג את טענותיהם בפני התביעה. זו למעשה הזדמנות לנסות ולשכנע את התביעה שעליה להימנע מהגשת כתב אישום, ולסגור את התיק כנגד החשוד. 

  משמעות הזימון של חייל לשימוע לפני הגשת כתב אישום

  מאמר זה יסביר מהי משמעות הזימון של חייל לשימוע לפני הגשת כתב אישום.

  תוכן עניינים

  הזימון של חייל לשימוע לפני הגשת כתב אישום – חשוב ביותר

  כל אדם שטרם הורשע בביצוע עבירה, נחשב ל"חף מפשע". ואולם, בדרך כלל, אדם שמוגש נגדו כתב אישום נתפס אוטומטית כמי שאכן אשם, למרות שאין לכך כל הצדקה ואף ייתכן שבסופו של דבר הוא יזוכה.

  העובדה שאדם שמוגש נגדו כתב אישום, לרוב נתפס אוטומטית כאשם, יכולה להשפיע לרעה על מצבו של אותו אדם. לכן, החקיקה הישראלית מעגנת את פרקטיקת השימוע.

  החל משנת 2008, חובת השימוע קיימת גם לגבי חיילים. החייל מעלה, באמצעות עורך הדין שלו, את כל טענותיו לפני שהפרקליטות הצבאית מחליטה באופן סופי האם להגיש כנגד החייל כתב אישום או לא.

  ישנן עבירות שמערכת המשפט הצבאית מתייחסת אליהן באופן חמור הרבה יותר מאשר מערכת המשפט האזרחית.

  הבולטות שבעבירות אלה הן עבירות הסמים, לדוגמא: אזרח שמעשן חשיש לא צפוי לקבל עונש כלשהו, אך חייל שעושה כן צפוי לקבל עונש חמור, אפילו עונש בדמות מאסר בכלא הצבאי.

  לכן, הסיכוי שגם כנגד חיילים ללא עבר פלילי כלשהו, יוגש כתב אישום, לא בהכרח נמוך. השימוע לחיילים מעין אלה חשוב במיוחד, שכן הודות לשימוע יכול להיחסך סבל רב ומיותר מאותם חיילים וממשפחותיהם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ביצוע השימוע של חייל לפני הגשת כתב אישום

   אם לאחר שהפרקליטות הצבאית בוחנת את חומר החקירה שהיא מקבלת, היא מגיעה למסקנה שקיים סיכוי סביר שהחייל יורשע בעבירה – הפרקליט הצבאי חייב לפנות לחייל או למפקד שלו על מנת שיציג את טיעוניו,

   ובכך אולי ישכנע את התביעה שלא להגיש כתב אישום.

   עוד בטרם הצגת הטיעונים, יש לפנות לעורך דין פלילי צבאי, קרי עורך דין שמתמחה בדיני צבא וביטחון ומכיר היטב את פקודות וחוקי הצבא וכן את התנהלותה של הפרקליטות הצבאית, ולכן יודע כיצד יש להתנהל מול האחרונה כדי שכנגד החייל לא יוגש כתב אישום.

   כאמור, חובת השימוע קיימת רק בעבירות מסוג פשע, ולכן, הפנייה לעורך דין צבאי חשובה במיוחד כשלחייל מיוחסת עבירה שאינה מסוג פשע.

   לאחר הצגת טענות החייל, קובעת הפרקליטות הצבאית האם היא השתכנעה ובוחרת שלא להגיש כתב אישום כנגד החייל, או שלא השתכנעה, והחלטתה להגיש כתב אישום בעינה עומדת.

   בכל זאת הוגש כתב אישום כנגד החייל? אולי ניתן לבטלו

   כמובן, אין לזלזל בחשיבות השימוע, ויש לשאוף לכך שמלכתחילה לא יוגש כתב אישום כנגד החייל. עם זאת, חשוב להבהיר, שגם אם בסופו של דבר מוגש כתב אישום כנגד החייל, ייתכן שניתן לשנות זאת.

   משמעות הזימון של חייל לשימוע לפני הגשת כתב אישום

   אם וכאשר מחליטה הפרקליטות הצבאית להגיש כתב אישום כנגד החייל, היא מקריאה את כתב האישום בפני החייל, ועליו להגיב עליו: הוא יכול להודות בכתב האישום, ואם הוא עושה כן – הוא אכן צפוי לעמוד לדין,

   אך הוא יכול לכפור בכתב האישום, ואם הוא עושה כן – ההליך הפלילי המתנהל נגדו נמשך.

   כמו כן, חייל שהוגש נגדו כתב אישום יכול להגיש, בסיוע עורך דינו, בקשה לביטול כתב האישום לפצ"ר (הפרקליט הצבאי הראשי).

   האחרון, או סגנו, יכולים (על פי סעיף 308 לחוק השיפוט הצבאי) לבטל את כתב האישום, כל עוד טרם התקבלה הכרעה בבית דין צבאי. אם וכאשר כתב האישום מבוטל, החייל משתחרר ממעצרו מיידית.

   באתר משפט צבאי Lawcast תוכן משפטי העוסק בזכויות חיילים בצבא, חקירות מצ"ח, עבירות סמים בצבא ועוד. יחד עם זאת, מאחר שמידע משפטי מטבעו מתישן ומשתנה, על הקורא לקחת בחשבון המידע באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין צבאי. המסתמך על האמור באתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף