Lawcast_MainPic משפט צבאי
Lawcast_MainPic משפט צבאי
פנייה לייעוץ אישי  כיצד מערערים על משפט צבאי? (מדריך משפטי)

  משמעת היא אבן יסוד בשירות הצבאי. משמעת ושמירה על החוק, הם הבסיס ליכולתו של צבא ההגנה לישראל לתפקד בצורה תקינה, ולהתמקד במשימותיו השונות.

  כיצד מערערים על משפט צבאי (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  כחלק מהשמירה על המשמעת והחוק בצה"ל חלה על כלל משרתי הצבא – חיילי סדיר, אנשי מילואים וקבע, אזרחים עובדי צה"ל, מערכת משפט נפרדת ומיוחדת בהתאם לחוק השיפוט הצבאי.

  חוק השיפוט הצבאי מסדיר דברים כגון גופי השיפוט הצבאי, את האנשים הכפופים לו ואת העבירות השונות שבגינן יועמדו הכפופים לדין בעת הצורך. כאשר חייל עובר על עבירה לפי חוק השיפוט הצבאי, הוא עשוי לעמוד לדין לאחד משני סוגי משפט – כשסוג המשפט תלוי בחומרת העבירה.

  על שני סוגי המשפט הללו, ישנה זכות לחייל להגיש ערעור. עצם הגשת הערעור היא אחת מהזכויות הבסיסיות שיש לכל אדם העומד לדין במערכת האזרחית והצבאית כאחד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   סוגי המשפט הצבאי

   את המשפט הצבאי יש לחלק לשני סוגים – הדין המשמעתי הצבאי והדין הפלילי הצבאי.

   הדין המשמעתי הצבאי

   הדין המשמעתי הצבאי רלוונטי לעבירות אשר עונשן הוא עד שלוש שנות מאסר לפי חוק השיפוט הצבאי.

   ההליך הקודם לדין המשפטי הצבאי הוא הגשת תלונה נגד חייל. ההליך מתנהל על ידי קצין שיפוט מוסמך, כאשר במהלך המשפט הקצין השופט ממלא את הפרטים השונים הרלוונטיים בטופס 630.

   טופס זה כולל את פרטי התלונה, מהלך הדיון, עדויות שונות הנוגעות לביצוע העבירה, שאלת האשמה והענישה ככל שהדבר מוצדק.

   הדין הפלילי הצבאי

   הדין הפלילי הצבאי מתייחס לעבירות חמורות שהדין המשמעתי הצבאי לא חל עליהן. בנוסף ובניגוד לדין המשמעתי הצבאי, ההליך הפלילי מתנהל בין כותלי בית הדין הצבאי.

   בדרך כלל ברקע העמדת חייל לדין פלילי צבאי עומדת חקירת מצ"ח (המשטרה הצבאית החוקרת), אשר מעבירה את ממצאי חקירתה לפרקליטות הצבאית.

   על סמך חומרי החקירה האלו, מחליטה הפרקליטות הצבאית אם מדובר בנסיבות הדורשות את העמדת החייל לדין. ככל שתחליט שכן, יוגש נגד החייל כתב אישום והוא יהפוך מחשוד לנאשם.

   ערעור על הדין המשמעתי הצבאי

   קצין השיפוט הצבאי הדן בסוגיות הנוגעות לדין המשמעתי הצבאי, מוסמך להטיל על חייל עונשים כגון הטלת קנס, הורדה בדרגה, נזיפה, ריתוק, מחבוש ועוד.

   ככל שדרגת קצין השיפוט גבוהה יותר, החוק מסמיך אותו להטיל עונשים חומרים יותר.

   במידה וקצין השיפוט החליט כי התלונה הוגשה כדין, וניתן על ידו פסק דין – לחייל קיימת הזכות להגיש ערר.

   את הערר יש להגיש לקצין שיפוט בכיר ממונה, אשר בדרך כלל יהיה מפקדו של קצין השיפוט אשר נתן את פסק הדין. את הערעור יש להגיש עד 15 יום מיום מתן פסק הדין.

   לקצין שיפוט הבכיר הממונה יש הסכמות לדחות את הערר, לקבל אותו, להחמיר את העונש או להפחיתו.

   בנוסף, לחייל ישנה הזכות להגיש בקשה להמתקת העונש למפקד בדרגת אלוף. לאלוף יש סמכות לדחות את הבקשה, לבטל את העונש, להפחית את העונש אך לא להחמיר אותו.

   ערעור על דין פלילי צבאי

   גם לבית הדין הצבאי ישנה סמכות להטיל עונשים שונים. נוכח חומרת העבירות המגיעות לבית הדין הצבאי, הוא גם מוסמך לתת עונשים קשים יותר מאשר קציני השיפוט.

   במידה וניתן נגד החייל פסק דין, והוא סבור כי מדובר בהרשעה שאינה מוצדקת או בעונש חמור, יש לו הזכות להגיש ערעור לבית הצבאי לערעורים אשר מקום מושבו בקריה.

   חשוב לדעת כי לפרקליטות הצבאית יש סמכות לערער במידה והחייל זוכה שלא כדין לדעתה, או במקרה בו היא סבורה כי העונש אותו קיבל החייל הנאשם הוא קל מדיי.

   ערעור על משפט צבאי פלילי – מספר עובדות חשובות

   1. את הערעור על פסק דינו של בית הדין הצבאי יש להגיש לבית הדין הצבאי לערעורים בתוך 15 יום, אולם יש סמכות לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים להאריך את תקופת הגשת הערעור.
   2. את הערעור אפשר להגיש נגד גזר הדין, הכרעת הדין או על שניהם.
   3. את הערעור יש להגיש בכתב למזכירות של בית הדין הצבאי לערעורים.
   4. לחייל הנאשם יש סמכות לערער גם על החלטות שונות של בית הדין הצבאי כגון החלטות בעניין הארכות מעצר, עיון בחומרי החקירה ועוד.
   5. למעט במקרים חריגים הנדרשים לעשיית צדק, בערכאת הערעור לא יישמעו עדויות או ראיות חדשות.
   6. על פסק דינו של בית הדין הצבאי לערעורים ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

   באתר משפט צבאי Lawcast תוכן משפטי העוסק בזכויות חיילים בצבא, חקירות מצ"ח, עבירות סמים בצבא ועוד. יחד עם זאת, מאחר שמידע משפטי מטבעו מתישן ומשתנה, על הקורא לקחת בחשבון המידע באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין צבאי. המסתמך על האמור באתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף