Lawcast_MainPic משפט צבאי
Lawcast_MainPic משפט צבאי
פנייה לייעוץ אישי  סגירת תיק במצ"ח – מה התנאים

  חייל שחשוד בביצוע עבירה פלילית, בדרך כלל מזומן לחקירה במצ"ח (משטרה צבאית חוקרת) – היחידה שאחראית לביצוע חקירות משטרתיות בצבא. במקרים מסוימים, לאחר החקירה, החשוד הופך לנאשם, ולעתים אף מורשע בסופו של דבר. לצד זאת, הפרקליטות הצבאית מוסמכת, על פי חוק, לסגור תיקים במצ"ח. מאמר זה יציג, בין היתר, את התנאים לסגירת תיק שכזה.

  סגירת תיק במצ"ח - מה התנאים

  תוכן עניינים

  אפשרויות לסגירת תיק במצ"ח

  קיימות שתי אפשרויות מרכזיות לסגירת תיק במצ"ח:

  הסדר מותנה: הסכם בין החייל החשוד לבין התביעה. במסגרת ההסכם, החייל מתחייב להודות בביצוע העבירות המיוחסות לו ולמלא את יתר התנאים שבהסכם,

  והתביעה מתחייבת לסגור את התיק הפלילי של החייל ללא כל השלכות ובפרט ללא כתב אישום. זאת, בתנאי שהחייל עומד בהתחייבויותיו, שיכולות להיות, בין היתר:

  • אי ביצוע עבירה למשך שנה או פחות (אם כי השאיפה היא, כמובן, שהחייל לא יבצע עבירה בשום מקרה)
  • מסירת דגימות שתן במשך תקופה מסוימת (אם העבירה שביצע החייל היא עבירת סמים)
  • תשלום פיצוי, בהתאם לחומרת העבירה
  • אי בקשת פטור משירות ביטחון
  • הסכמה לחלט/להשמיד חפץ שקשור לעבירה שביצע
  • אי יצירת קשר עם המתלונן ועם יתר האנשים המעורבים בביצוע העבירה.

  הסדר בהקפאה: רלוונטי במקרים שבהם כבר הוגש כתב אישום. הסדר בהקפאה פירושו ביצוע סידור באופן רטרואקטיבית, והסכמה שהתיק הפלילי ייסגר בדיעבד, כל עוד החייל יעמוד בהתחייבויות מסוימות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   באילו מקרים תיק במצ"ח יכול להיסגר?

   לצד מילוי החייל את התחייבויותיו בהסדר המותנה, ישנם תנאים נוספים לסגירת תיק במצ"ח. ראשית, סגירת תיק במצ"ח אפשרית בעיקר כשהעבירה שביצע החייל היא עבירה מסוג חטא (עבירה שהעונש בגינה הוא עד 3 חודשי מאסר),

   או עבירה מסוג עוון (עבירה שהעונש בגינה הוא בין 3 חודשי מאסר ל-3 שנות מאסר). למשל:

   • שימוש בסמים קלים, או עבירות סמים שבוצעו במסגרת האזרחית (כלומר, לא בעת שהות בבסיס)
   • שימוש בסמים מסוכנים, כל עוד לא נעשו יותר מ-4 שימושים
   • גניבה מחייל סכום של 2000 ₪ לכל היותר
   • אי שמירה על רכוש צבאי בסכום של 8000 ₪ לכל היותר
   • עבירות התחלות (מלשון חולי) והטלת מום.

   בנוסף, החייל צריך להיות כזה ש:

   • לא משרת בקבע, או כקצין בשירות חובה
   • לא התנהל נגדו הליך פלילי בעבר, ולכן גם לא נסגר בעבר תיק אחר נגדו בעילת הסדר מותנה
   • אין לו כל עבר פלילי ב-5 השנים שקדמו לביצוע העבירה

   כמו כן, התביעה צריכה שלא לדרוש מאסר בפועל וצריכות להיות די ראיות כדי להאשים את החייל בעבירה.

   אתה רוצה שתיקך במצ"ח ייסגר? פנה לעורך דין

   כל חייל שיש לו תיק במצ"ח ושואף להגיע להסדר מותנה, או להסדר הקפאה (כאמור, אם כבר הוגש כתב אישום) כדי שתיק זה ייסגר, צריך לפנות לעורך דין לענייני צבא, ובפרט לעורך דין צבאי.

   עורך דין צבאי הוא עורך דין המתמחה בדיני הצבא והביטחון (ששונים מהדין האזרחי), ומכיר את המערכת הצבאית על כל היבטיה ובפרט פקודותיה וחוקיה, ויודע כיצד יש להתנהל מולה על מנת להשיג את המבוקש.

   הפנייה אליו חשובה במיוחד שכן רישום פלילי, אף אם נזקף בעת השירות הצבאי, יכול להשפיע על חייו האזרחיים של מבצע העבירה: למשל, להקשות על השתלבותו בשוק העבודה.

   סגירת תיק במצ"ח - מה התנאים

   עורך הדין הצבאי יכול וצריך, קודם כל, לבחון האם התיק הספציפי במצ"ח יכול להיסגר מבלי שהחייל יועמד לדין צבאי, או, אם כבר הוגש כתב אישום, האם התיק יכול להיסגר בהקפאה.

   אם התשובה לכך היא "כן", הוא יכול וצריך, כאמור, לייעץ ולהסביר לחייל כיצד עליו להתנהל מול המערכת הצבאית כדי להשיג את מבוקשו.

   בנוסף, חיילים נוטים לא לייחס חשיבות לעבירות בצבא – שכן הם יודעים שביצוע של עבירות מסוימות באזרחות, לא מוביל לעונש חמור, כמו עבירות סמים.

   ואולם, מערכת המשפט הצבאית, שונה, כאמור, ממערכת המשפט האזרחית, ולכן אין לזלזל בחשיבות שיש לפנייה לעורך דין צבאי.

   באתר Lawcast תוכן משפטי העוסק בזכויות חיילים בצבא, חקירות מצ"ח, עבירות סמים בצבא ועוד. יחד עם זאת, מאחר שמידע משפטי מטבעו מתישן ומשתנה, על הקורא לקחת בחשבון המידע באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין צבאי. המסתמך על האמור באתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף