Lawcast_MainPic משפט צבאי
Lawcast_MainPic משפט צבאי
פנייה לייעוץ אישי  עבירות תנועה בצבא – מה שחשוב שתדע (מדריך משפטי)

  עבירות תנועה הן ענף ייחודי במשפט הפלילי. הן נדונות בנפרד במסגרת בתי משפט לתעבורה ומארג העונשים המוטלים בגינן כולל לרוב רכיבים הנוגעים לעצם הנהיגה בכביש דוגמת פסילת רישיון בפועל, פסילה על תנאי והטלת קנסות שעשויים להגיע לכדי אלפי שקלים.

  עבירות תנועה בצבא – מה שחשוב שתדע (מדריך משפטי)

  הדין הפלילי התעבורתי אינו פוסח על משרתי הצבא למיניהם, ולצד ההוראות השונות של פקודת התעבורה ותקנות התעבורה הכוללות את מרבית ההתנהגויות האסורות הנעשות על ידי נהגים ומשתמשי דרך, ישנה מערכת דינים נוספת החלה עליהם ומצויה בחוק השיפוט הצבאי.

  תוכן עניינים

  מה ההבדל בין עבירות צבאיות ועבירות תעבורה רגילות?

  עבירות כגון נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון תקף או מבלי שהוצא רישיון מעולם, נהיגה מעל המהירות המותרת, מעבר כביש ברמזור אדום ונהיגה תחת השפעת אלכוהול הן חלק מעשרות עבירות המוגדרות עבירות תנועה וחלות על הנעשה במסגרת נהיגה או שימוש אחר בדרכים. אלו הן עבירות החלות על כל אדם החי במדינת ישראל מכוח תחולתם של חוקי התנועה השונים.

  יחד עם זאת, מי שמשרת בצבא – בין אם בקבע, בין אם בשירות סדיר ובין אם שהוא מגויס במסגרת שירות מילואים – נתון למערכת חוקים נוספת שהיא מערכת החוקים הצבאית. דבר החקיקה הראשי של מערכת זו הוא חוק השיפוט הצבאי ואילו גורמי האכיפה של הוראות חוק זה הן המשטרה הצבאית והפרקליטות הצבאית, כאשר הערכאה השיפוטית הדנה במבצעי עבירות צבאיות הוא בית הדין הצבאי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אילו עבירות תעבורה חלות רק על המשרתים בצבא?

   חוק השיפוט הצבאי מונה מספר עבירות אותן ניתן להגיד כעבירות תנועה הן בשל אופיין, והן בשל סוג העונשים שניתן להטיל עליהן. עונשים אלו כוללים, לצד ענישה החלה על כלל העבירות כגון מחבוש, כליאה וקנסות, גם עונשים הנוגעים לאפשרות המשך השימוש ברכב כגון פסילת רישיון על תנאי ובפועל.

   שפיטת חיילים בגין עבירות תעבורה נעשית גם היא במסגרת בית דין צבאי לתעבורה. בית דין זה עוסק בעבירות מעין אלו בלבד ולא בכלל העבירות הפליליות הצבאיות בהן דן בית הדין הצבאי הרגיל. אלו הן עבירות התנועה העיקריות הנדונות בבית דין צבאי לתעבורה:

   • נהיגה במהירות העולה על 20 קמ"ש או יותר מעל המהירות המותרת.
   • עקיפה שלא כדין.
   • נהיגה רשלנית שיש בה לסכן חיי אדם או רכוש.
   • נהיגה לאחר שרישיונו של הנהג נשלל.
   • נהיגה בשכרות.
   • חציית קו הפרדה לבן רצוף.

   אילו עונשים לא ניתן להטיל בית דין צבאי לתעבורה?

   בידי בית הדין הצבאי לתעבורה סמכות לשפוט כל חייל שביצע עבירת תעבורה במהלך ובקשר לשירותו הצבאי, בכפוף לחריגים המנויים באופן מפורש בחוק. עם זאת, חלות על בית הדין מגבלות הנוגעות הן לטיב העונש אותו ניתן להטיל והן באשר לאורכו של העונש.

   כך למשל, לא ניתן להטיל על בבית הדין עונש מאסר העולה על שנה, כאשר המונח מאסר יכול להתפרש כחל הן על מאסר בפועל והן על מאסר על תנאי. כמו כן, אף שבידי בית הדין סמכות הייחודית לו והיא הורדה בדרגה, אין באפשרותו לעשות בסמכות זו שימוש ביחס למי שדרגתו היא רב סמל ומעלה. בנוסף, אין באפשרותו להטיל עונש של גירוש מהצבא.

   מה כולל הליך פלילי תעבורתי בצבא?

   מבחינה פורמלית, יש לזמן את מבצע העבירה למועד משפטו בפני בית הדין יחד עם עותק מכתב האישום כנגדו. כמו כן, באפשרות הנאשם להיות מיוצג במסגרת הליך זה על ידי סניגור. בהקשר זה ראוי לציין כי אחד האלמנטים המצביעים על הדמיון הרב בין הליכי תעבורה בבית משפט אזרחי לבין הליכים אלו בבית דין תעבורתי צבאי, הוא האפשרות לשפוט אדם בהיעדרו.

   יש לזמן את מבצע העבירה למועד משפטו בפני בית הדין יחד עם עותק מכתב האישום כנגדו

   עם זאת, בהליכי תעבורה צבאיים ניתן לדון אדם גם בהיעדר תובע. כך, ככל שנאשם לא התייצב למשפטו אף כי קיימת אינדיקציה לכך שזומן כדין לדיון, ניתן להטיל עליו עונשים מגוונים בהם פסילה וקנס, וניתן אף להטיל עונש של מחבוש או מאסר בפועל לתקופה שלא עולה על שבועיים.

   הליכי תעבורה – גם בצבא

   השירות הצבאי כולל גם שימוש תדיר ברכבים על ידי חיילים, אנשי קבע ואנשי מילואים. אף שבסיסי הצבא מצויים ככלל הרחק מאזורי אכיפה של משטרת התנועה האזרחית, אין פירוש הדבר כי ניתן לנהוג באופן עברייני. בידי המשטרה הצבאית לאכוף את דיני התעבורה גם בבסיסי הצבא וגם ביחס למשרתים כאשר הם עושים שימוש ברכב צבאי או נוהגים במסגרת שירותם, ולהעמידם לדין בפני בית דין צבאי מיוחד לתעבורה.

   באתר משפט צבאי Lawcast תוכן משפטי העוסק בזכויות חיילים בצבא, חקירות מצ"ח, עבירות סמים בצבא ועוד. יחד עם זאת, מאחר שמידע משפטי מטבעו מתישן ומשתנה, על הקורא לקחת בחשבון המידע באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין צבאי. המסתמך על האמור באתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף