Lawcast_MainPic משפט צבאי
Lawcast_MainPic משפט צבאי
פנייה לייעוץ אישי  עישון סמים קלים בצבא – השלכות

  במשך שנים רבות החוק הישראלי לא הבחין בין חומרות הסמים, אלא רק בין חומרות עבירות הסמים. בשנת 2018, נכנסה לתוקף רפורמת אי-ההפללה בעבירות סמים קלים – סמים שגורמים לנזק גופני די קטן וכמעט ולא גורמים לתמותה. המוכר והבולט שבסמים אלה הוא סם הקנאביס. 

  עישון סמים קלים בצבא – השלכות

  יש להדגיש שהרפורמה קובעת שעבירות סמים קלים הן אינן עבירות פליליות, אך לא שהן אינן עבירות כלל. לעישון סמים קלים עדיין יש השלכות, גם במערכת המשפט האזרחית וגם במערכת המשפט הצבאית.

  תוכן עניינים

  אכיפת השימוש בסמים קלים בצבא

  הצבא אוכף את השימוש בסמים קלים בתדירות גבוהה למדי, באמצעות דרישה מהחיילים לבצע בדיקת דם או בדיקת שתן, במטרה לאתר שרידי סמים קלים.

  לפי סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי, דינו של חייל שנצטווה לבצע בדיקת דם או בדיקת שתן וסירב לכך, הוא 2 שנות מאסר.

  ואולם, חשוב להדגיש שישנם מקרים שבהם לא אפשרי לחייב חייל לבצע בדיקת דם/בדיקת שתן או למסור דגימת דם/דגימת שתן, שכן לא תמיד ניתן להוציא צו שמחייב חייל לעשות כן.

  בנוסף, צו שכזה תמיד צריך להיות חתום על ידי קצין שיפוט בכיר. כמו כן, ישנם מקרים שבהם חייל שמסרב לבצע בדיקה לא נשפט בבית דין צבאי, אלא בדין משמעתי בלבד (כלומר, על ידי יחידתו הספציפית).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה קורה אם בדיקת הדם/בדיקת השתן איתרה שרידי סמים קלים?

   אם בדיקת הדם או בדיקת השתן שביצע החייל מאתרת שרידי סמים קלים, כלומר ניתן להבין מהראיות שהחייל השתמש בסמים קלים מספר פעמים במהלך שירותו הצבאי (אך רק בחופשות), החייל מופנה ל"תקופת מבחן", שמסתיימת רק כשהוא משתחרר מהצבא.

   במהלך תקופת המבחן, על החייל למסור דגימות שתן על מנת להוכיח שהוא לא משתמש בסמים קלים ועל אחת כמה וכמה שלא בסמים מסוכנים.

   יש לציין, שגם אם החייל מוכיח שהוא לא משתמש בכל סם שהוא, זה כשלעצמו לא מספיק כדי שהחייל יסיים את שירותו באופן מלא ותקין.

   על החייל להימנע גם מביצוע כל עבירה נוספת (תמיד, ועל אחת כמה וכמה אם הוא נמצא בתקופת מבחן).

   אם החייל מצליח לעבור את תקופת המבחן ובהצלחה – התיק הפלילי נגדו נסגר, אך חשוב להבהיר שהצבא שואף לכך שמראש חיילים לא ישתמשו בסמים, גם אם הם מוגדרים כסמים קלים, במסגרת הצבאית ושלא במסגרת הצבאית.

   בנוסף, לא כל חייל שמשתמש בסמים קלים מופנה באופן אוטומטי לתקופת מבחן. חייל שמשתמש בסמים קלים (ויש ראיות לכך) יכול, במקרים מסוימים, למצוא עצמו מועמד לדין באופן אוטומטי. מקרים אלו הם:

   • כשהחייל הוא בשירות קבע
   • כשהחייל משתמש בסמים קלים באופן קבוע
   • כשמדובר בסחר בסמים.

   חקירת מצ"ח עקב שימוש בסמים קלים

   חייל שמזומן לחקירת מצ"ח עקב שימוש בסמים קלים, וקיימות ראיות חד משמעיות באשר לשימוש זה – נעצר מיד, לזמן שנקבע על פי כמות הסמים הקלים שבה החייל השתמש ועל פי מספר הפעמים שהשתמש בסמים אלה.

   עישון סמים קלים בצבא – השלכות

   חייל שמזומן לחקירת שמזומן לחקירת מצ"ח עקב שימוש בסמים קלים, אך אין כל ראיה באשר לשימוש זה – משוחרר כשחקירתו מסתיימת.

   במצב שכזה, החייל יכול לסרב לדגימת שתן אם וכאשר החוקרים מבקשים זאת ממנו, ולטעון שהדבר פוגע בזכותו לפרטיות. אם החוקרים מתעקשים ולמעשה מחייבים את החייל במסירת דגימת שתן, הדבר יכול להוביל לביטול כתב האישום נגדו.

   ניתן לחייב חייל למסור דגימת שתן רק אם ישנן ראיות נגדו, וקצין שיפוט בכיר במצ"ח שקל אותן והוציא "צו קש"ב". אם החייל מסרב למסור דגימת שתן לאחר שהוצא צו קש"ב, הוא עובר עבירה צבאית.

   הסדר מותנה באשר לעישון סמים קלים בצבא

   כשמדובר בעבירות של עישון סמים קלים בצבא, ניתן להגיע להסדר מותנה – הסכם בין החייל שלו מיוחסת עבירת הסמים לבין התביעה. במסגרת ההסדר המותנה, החייל מתחייב להודות שביצע את עבירת הסמים ולעמוד בתנאים שההסכם יכיל (למשל, למסור, בהתאם לדרישות מצ"ח, דגימת שתן במשך כמה חודשים).

   התביעה מתחייבת לסגור ללא כל אישום את התיק הפלילי של החייל, כל עוד הוא עומד בכל ההתחייבויות שלו. המקרים שניתן להגיע בהם להסדר מותנה באשר לעישון סמים קלים בצבא הם:

   • כשהחייל עישן סמים קלים בחופשות, ולא בעת ששהה בבסיס
   • כשכמות הסמים הקלים לא הייתה גדולה, והחייל השתמש בה לצריכה עצמית בלבד
   • כשהחייל עישן סמים קלים מספר פעמים בחופשה, וסירב לבדיקת שתן בחקירת מצ"ח
   • כשהחייל החזיק בסמים קלים בחופשה בלבד, וסירב למסור דגימת שתן בחקירת מצ"ח.

   באתר Lawcast תוכן משפטי העוסק בזכויות חיילים בצבא, חקירות מצ"ח, עבירות סמים בצבא ועוד. יחד עם זאת, מאחר שמידע משפטי מטבעו מתישן ומשתנה, על הקורא לקחת בחשבון המידע באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין צבאי. המסתמך על האמור באתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף