Lawcast_MainPic משפט צבאי
Lawcast_MainPic משפט צבאי
פנייה לייעוץ אישי  רישום פלילי מופחת בגין הרשעה בבית דין צבאי

  לכל אדם יש גיליון אישי משטרתי, אשר בו מצוינות כל העבירות שהוא הורשע בהן, במידה וישנן כאלה, בתוספת גזרי הדין שניתנו במסגרת ההרשעות. זה, למעשה, מה שמכונה "רישום פלילי". יש לציין, שלכל אדם יש זכות לעיין ברישומו הפלילי האישי. מאמר זה יעסוק, בין היתר, ברישום פלילי מופחת בגין הרשעה בבית דין צבאי.

  רישום פלילי מופחת בגין הרשעה בבית דין צבאי

  כיצד הרישום הפלילי שלי יכול להשפיע על חיי?

  חשוב להבין שרישום פלילי לא מהווה רק "כתם" לא נעים במיוחד על חייו האישיים של מי שיש לו רישום פלילי, אלא רישום פלילי עשוי להשפיע על חיים אלה באופן משמעותי.

  ככל שהאדם צעיר יותר, השפעת הרישום הפלילי על חייו היא משמעותית יותר.

  למשל, אם האדם שיש לו רישום פלילי הוא נער, לרישום הפלילי יכולה להיות השפעה על גיוסו לצבא.

  העובדה שלאותו מועמד לשירות ביטחון יש רישום פלילי, מגיעה לידי נציגי צה"ל ומשם לוועדה שבוחנת האם מדובר בנער בסיכון. בהתאם לחומרת העבירה וכן למצבו הבריאותי של אותו מועמד לשירות ביטחון,

  הוועדה בהחלט יכולה להגיע למסקנה שישנם תפקידים שהמועמד לא יוכל להשתלב בהם עקב רישומו הפלילי, או אפילו להגיע למסקנה שכלל אין לגייס לצבא את אותו המועמד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בנוסף, רישום פלילי יכול להקשות על השתלבות בשוק העבודה. ישנם מקומות תעסוקה שבהם המעסיקים מבקשים את תעודת היושר של המועמד, או שלשם השתלבותו באותם מקומות תעסוקה,

   צריך המועמד לחתום על כך שהוא מסכים שהמעסיקים יעיינו ברישומו הפלילי. בנוסף, ישנם מקצועות שבכל מקרה אדם בעל רישום פלילי לא יכול לעסוק בהם, כמו נהג אמבולנס,

   נהג כיבוי אש, נהג אוטובוס, ותפקידים ניהוליים באקדמיה למדעים, במוסד לביטוח לאומי, ברשות לניירות ערך ועוד.

   רישום פלילי צבאי

   רישום פלילי צבאי פירושו הרשעה בבית דין צבאי. מי שעומד לדין בפני בית דין צבאי הוא חייל בשירות סדיר, בשירות קבע או בשירות מילואים פעיל, עקב חשד לביצוע עבירה במסגרת הצבא.

   כשמדובר בחייל בשירות סדיר, הוא צפוי לעמוד לדין בפני בית דין צבאי גם אם הוא ביצע (לכאורה) עבירה שלא במסגרת הצבא, אלא בהיותו בחופשה.

   יש לציין, שלא כל חייל שחשוד בביצוע עבירה עומד באופן אוטומטי לדין בבית דין צבאי. אם מדובר בעבירה שאינה פלילית, המקרה מטופל במסגרת היחידה הספציפית והדין המשמעתי.

   גם במקרים כאלה החייל נענש, אך אין לו רישום פלילי. לעומת זאת, אם חייל עומד לדין בפני בית דין צבאי ובסופו של דבר מורשע, הדבר גורם לרישום פלילי, שנשאר לחייל גם לאחר שחרורו מצה"ל.

   עם זאת, ישנן הרשעות שלא גורמות לרישום פלילי מלא אלא לרישום פלילי מופחת.

   רישום פלילי מופחת בגין הרשעה בבית דין צבאי

   רישום פלילי מופחת בגין הרשעה בבית דין צבאי – מתי?

   תיקון 63 לחוק השיפוט הצבאי מציין את המקרים שבהם ייתכן רישום פלילי מופחת בגין הרשעה בבית דין צבאי. מקרים אלה הם:

   • כשמדובר בהרשעה הראשונה של חייל בבית הדין הצבאי
   • כשעל החייל לא הוטל עונש מאסר, או שהוטל עונש שכזה אך הוא לא עולה על חודשיים
   • כשהוטל על החייל עונש של מאסר שלכל היותר בן שלושה חודשים, וחלק מתקופה זו ירצה החייל באמצעות ביצוע עבודה צבאית
   • כשהוטל על החייל עונש של מאסר שלכל היותר בן ארבעה חודשים, והחייל ירצה את כל אותם ארבעה חודשים באמצעות ביצוע עבודה צבאית
   • כשניתן עונש בגין עריקות אך הוא כולל מאסר של 90 ימים לכל היותר. ואולם, יש לציין שבית הדין הצבאי יכול, על פי שיקול דעתו, להעניק רישום פלילי מופחת גם אם עונש המאסר שניתן בגין עריקות עולה על 90 ימים.

   משמעות הרישום הפלילי המופחת היא שניתן למחוק רישום פלילי זה תוך זמן קצר יחסית (5 שנים), וכן שהגישה לרישום פלילי שכזה היא מוגבלת יותר מהגישה לרישום פלילי מלא (כלומר, פחות גופים יכולים להיחשף לרישום פלילי מופחת).

   באתר משפט צבאי Lawcast תוכן משפטי העוסק בזכויות חיילים בצבא, חקירות מצ"ח, עבירות סמים בצבא ועוד. יחד עם זאת, מאחר שמידע משפטי מטבעו מתישן ומשתנה, על הקורא לקחת בחשבון המידע באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין צבאי. המסתמך על האמור באתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף