Lawcast_MainPic משפט צבאי
Lawcast_MainPic משפט צבאי
פנייה לייעוץ אישי  שימוש באלכוהול בצבא – השלכות

  שימוש באלכוהול היא תופעה רחבה ונפוצה, בעיקר בקרב צעירים. במקרים מסוימים, לשימוש באלכוהול יכולות להיות השלכות משמעותיות. מאמר זה יעסוק, בהשלכות של שימוש באלכוהול בצבא.

  שימוש באלכוהול בצבא – השלכות

  האם שימוש באלכוהול בצבא מהווה עבירה פלילית?

  שימוש בסמים בצבא, בין אם במסגרת הצבאית (כלומר, בבסיס) ובין אם מחוצה לה (כלומר, בעת חופשה אך בזמן השירות הצבאי), מהווה עבירה פלילית חמורה, וחייל שמבצע עבירה שכזו עלול להישלח לכלא הצבאי.

  לעומת זאת, שימוש באלכוהול בצבא, לא מהווה עבירה פלילית. חייל שמשתמש באלכוהול נשפט בהליך משמעתי בלבד, כלומר על ידי היחידה הספציפית שבה הוא משרת, והוא לא מועמד לדין בבית דין צבאי.

  זאת, למרות שגם לשימוש בסמים וגם לשימוש באלכוהול יכולות בהחלט להיות השפעות קשות: גם סמים וגם אלכוהול יכולים לגרום לטשטוש.

  טשטוש בקרב חיילי צה"ל עשוי בהחלט לפגוע בתפקוד החיילים, וכתוצאה מכך – בביטחון המדינה. בנוסף, שימוש בסמים ובאלכוהול גורם לקלות ראש ולהיעלמותה של המשמעת – שבלעדיה הצבא לא יכול להתקיים ולהתנהל.

  כמו כן, עקב קלות הראש שיוצר השימוש בסמים ובאלכוהול, שימוש שכזה עלול להגביר את התרחשותן של תופעות חמורות כמו אלימות בכלל ואלימות מינית בפרט.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   יש להבהיר, שאמנם שימוש באלכוהול בצבא לא מהווה עבירה פלילית, אך צה"ל בהחלט רואה את השימוש באלכוהול כדבר חמור, וכאמור חייל המשתמש באלכוהול, נשפט.

   מי שמנהל את משפטו של חייל המשתמש באלכוהול הוא קצין שיפוט, ואם מדובר בקצין שיפוט בכיר, החייל יכול להישלח לכלא הצבאי למשך חודש ככל היותר (ככל שדרגת קצין השיפוט בכירה יותר,

   כך הוא יכול להטיל על החייל עונש מאסר ארוך יותר, אך מכל מקום משך המאסר לא עולה על חודש). כמו כן, צה"ל לא אוסר רק על שימוש באלכוהול במסגרת הצבאית, אלא על כל שימוש באלכוהול בעת השירות הצבאי,

   כולל בחופשות. לא זו אף זו, צה"ל לא אוסר רק על שתיית אלכוהול, אלא גם על החזקת אלכוהול.

   נהיגה תחת השפעת אלכוהול בצבא

   רבים ממקרי השימוש באלכוהול בצבא הם מקרים של נהיגה תחת השפעת אלכוהול: חייל בשירות סדיר או בשירות קבע שנוהג תחת השפעת אלכוהול, גם במהלך חופשה, צפוי לעמוד לדין בבית דין צבאי חייל בשירות מילואים שנוהג תחת השפעת אלכוהול צפוי לעמוד לדין בבית דין צבאי,

   אך אם הוא נוהג כך שלא במסגרת הצבאית ולא ברכב צבאי, הוא צפוי לעמוד לדין אזרחי אם חייל משוחרר נהג תחת השפעת אלכוהול במהלך שירותו הצבאי, ניתן להגיש נגדו כתב אישום במהלך 180 הימים הראשונים שלאחר שחרורו משירות פעיל.

   אם כמות האלכוהול שבדם החייל גבוהה או שנהיגתו בשכרות גרמה לנזקים לאנשים ו/או לרכוש, החייל צפוי לקבל עונש של מאסר בפועל.

   החייל יכול גם לקבל עונש של מאסר על תנאי, בנוסף למאסר בפועל או במקומו, וכן לקבל קנס כספי, בנוסף לעונשים אחרים או במקומם.

   ואולם, העונש הנפוץ ביותר בגין נהיגה תחת השפעת אלכוהול בצבא הוא שלילת רישיון הנהיגה, הצבאי והאזרחי. משך שלילת הרישיון נקבע בהתאם לחומרתה של העבירה.

   אתה מואשם בעבירת אלכוהול בצבא? פנה לעורך דין לענייני צבא

   חשוב שכל חייל המואשם בעבירת אלכוהול בצבא, יפנה לעורך דין לענייני צבא, שמכיר היטב את פקודות וחוקי צה"ל ומתמחה בדיני הצבא והביטחון.

   עורך דין צבאי יודע כיצד מערכת המשפט הצבאית מתנהלת, וכיצד יש לפעול מולה על מנת להשיג את המבוקש, למשל לבטל את האשומים שאיתם מתמודד חייל המואשם בנהיגה תחת השפעת אלכוהול, או לכל הפחות להחליפם באשומים פחות חמורים.

   הדין הצבאי שונה מאוד מהדין האזרחי, ולכן עורך דין שאינו מתמחה בדיני הצבא והביטחון, ולא מכיר את פקודות וחוקי צה"ל, לא יכול לייצג חיילים, בפרט לא מול גורמים צבאיים.

   שימוש באלכוהול בצבא – השלכות

   יש להבהיר שעורך דין צבאי לא יכול לייצג חיילים בעבירות משמעת, שכן הן לא גורמות להליך פלילי. כאמור, שימוש באלכוהול (שאינו נהיגה תחת השפעת אלכוהול) בצבא, לא מהווה עבירה פלילית.

   ואולם, גם חייל שהשתמש באלכוהול אך לא נהג תחת השפעת אלכוהול, יכול וצריך לפנות לעורך דין צבאי, שכן האחרון יכול להכינו ולהדריכו לקראת הדין המשמעתי.

   באתר משפט צבאי Lawcast תוכן משפטי העוסק בזכויות חיילים בצבא, חקירות מצ"ח, עבירות סמים בצבא ועוד. יחד עם זאת, מאחר שמידע משפטי מטבעו מתישן ומשתנה, על הקורא לקחת בחשבון המידע באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין צבאי. המסתמך על האמור באתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף