Lawcast_MainPic משפט צבאי
Lawcast_MainPic משפט צבאי
פנייה לייעוץ אישי  זומנת למשפט צבאי? דע מהן זכויותיך!

  הדין המשמעתי בצבא

  ההליך המשמעתי בצבא ההגנה לישראל נקרא גם- דין משמעתי. הדין המשמעתי הוא הליך שבו נאכפת המשמעת של חיילי צה"ל כולם- לרבות אנשי קבע ומפקדים בכירים. הדין המשמעתי הוא הכלי המרכזי הקיים בצבא לאכיפת המשמעת המנוהל לפי כללי חוק השיפוט הצבאי. חוק השיפוט הצבאי מכיל את כל הוראות המטה הכללי שמתוות את האופן שבו נכון ומותר לערוך משפט במסגרת הצבאית.

  התחום המשמעתי בצבא כפוף לגורמי פיקוד במקרים מסוימים ולפרקליטות הצבאית במקרים אחרים. הפרקליטות אמונה על השיפוט, הייצוג והכרעת הדין. הפרקליטות מעניקה ייעוץ משפטי לחיילים. בנוסף, גורמים בה ישמשו כתביעה או כסנגוריה. במקרים אחרים המשפט הצבאי ייערך ביחידתו של החייל בידי קצין שיפוט מטעמה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מטרת הדין המשמעתי

   מטרת הדין המשמעתי היא הענקת סמכות לצבא לאכוף את כללי המשמעת הקבועים בו. האכיפה לפי כללי הדין המשמעתי נעשית במערכת המשפט הצבאית ואינה מערבת את מערכת המשפט הישראלית הסטנדרטית. כלומר, חייל שהועמד למשפט בדין צבאי לא מוגדר כאדם שנשפט באזרחות. זאת, להוציא עבירות שחופפות לדין האזרחי כדוגמת עבירת תעבורה ברכב צבאי.

   הדין המשמעתי בצבא ההגנה לישראל נועד לאפשר את ניהולן ותפקודן התקין של מערכות ויחידות הצבא השונות תוך שמירה על משמעת וסדר. לכן, ההליך המשמעתי מתבצע לפי רוב בהתאם להחלטה פיקודית ובליווי והשפעה של גורמי הפיקוד.

   כיצד מתבצע/ נראה משפט צבאי?

   קיומו של המשפט הצבאי כולל כללי התנהגות המחייבים את השופט והנשפט. השופט נדרש לפעול לפי הנחיות הדין המשמעתי להעניק לנשפט את זכויותיו, לשפוט בעילה שנקבעה ולקבוע את העונש בהוגנות ובהלימה ועוד תפקידים נוספים. על הנאשם להגיע לבוש במדי א' כאשר הוא חובש כומתה על הראש ותוך היכרות עם פרטי המקרה ועם הסיבה שבגינה הוחלט להעמידו לדין.

   באם לא התקיימו מצד השופט הכללים המחויבים מתוקף הדין המשמעתי זכאי הנשפט להגיש קבילה כנגד השופט בשל אי העמידה בדרישות הדין המשמעתי.

   זכויות הנאשם

   חיילים רבים עומדים למשפט צבאי לאחר ביצוע בדיקת סמים בצבא ומציאת שרידי סם בדם או בשתן, כאשר חייל הוא עריק מהצבא ועוד. לאחר שמתבצעת חקירת מצ"ח ומוגש כתב אישום ע"י תובע צבאי, מתקיים המשפט הצבאי.

   אך חשוב לדעת כי לכל נאשם באשר הוא עומדות זכויות לפני המשפט, במהלכו ולאחריו. כפי שקיימות זכויות בדין האזרחי כך קיימות זכויות בדין הצבאי.

   הזכויות הצבאיות שונות במקצת מהזכויות האזרחיות של מועמד לדין אך מטרתן היא דומה- לאפשר לנאשם להגן על עצמו, להציג את עמדתו ולהפגין חוסר הסכמה עם הכרעת הדין באם לתפיסתו היא אינה הוגנת או צודקת.

   כמובן, שגם בדין הצבאי כמו בדין האזרחי- ההכרעה הסופית נתונה לשיקול דעתו המלא של השופט.

   זכויות לפני המשפט

   • זכות לעיין בראיות לפני המשפט– לפני כניסת החייל למשפט או בתחילתו נדרש קצין השיפוט להסביר לחייל הנאשם את העילה שבגינה הוא עומד למשפט. החייל זכאי לבקש לעיין בחומר הראיות שבו עיין קצין השיפוט בטרם ההגעה למשפט.
   • בקשה לניהול הדיון אצל קצין שיפוט אחר – בתחילת המשפט ישאל השופט הצבאי את הנאשם אם הוא מעוניין להישפט בפניו או שהוא מעוניין להעביר את הדיון ולהישפט בפני מפקד בכיר יותר או גורם שיפוטי אחר. זכותו של הנאשם לסרב להישפט בפני אותו גורם שיפוט עומדת לו פעם אחת בלבד.

   אם החייל הועמד לדין בידי קצין שיפוט זוטר עומדת לו אפשרות להעביר את הדיון לגורם שיפוט בכיר יותר (מפקדו של אותו קצין שיפוט) או להעביר את הדיון לבית דין צבאי.

   במידה ויבקש החייל להעביר את הדיון לבית דין צבאי, תמנה יחידתו של החייל קצין בודק שמטרתו היא בירור הסיבה לבקשה להישפט בבית דין צבאי. תוכן הבירור יועבר לפרקליטות אשר תדון בו ותכריע אם לאפשר שפיטה בבית הדין או לא.

   זומנת למשפט צבאי? דע מהן זכויותיך!

   זכויות במהלך המשפט

   • זכות להביא עדים– חייל שנשפט ישאל על ידי קצין השיפוט במהלך המשפט אם הוא מעוניין לזמן עדים ובאם יבחר הדבר אפשרי.
   • זכאי להציג ראיות מטעמו– הנאשם זכאי להציג ראיות אחרות לאירוע בכדי להגן על עצמו ולהראות שהוא חף מהאשמה שיוחסה לו.
   • זכות להגן על עצמו ולהציג את טענותיו– לחייל הנאשם עומדת זכות להציג את המקרה מנקודת מבטו בטרם ההכרעה בדבר אשמתו. לאחר שהכריע קצין השיפוט אם החייל אשם או לא, באם נקבע שהחייל אשם הוא רשאי להציג את עמדתו בשנית. זאת במטרה להשפיע על העונש שיפסוק השופט. מרגע שנפסק העונש אין לנאשם אפשרות להגיב יותר.

   זכויות לאחר המשפט

   • קבלת העתק של טופס התלונה– הנאשם זכאי לקבל העתק של טופס התלונה שבו מתעד השופט את המשפט.
   • עיכוב ביצוע העונש– הנאשם זכאי לבקש עיכוב לביצוע העונש או להפסיק אותו לאחר שהחל ולהמשיכו לאחר פרק הזמן שנקבע. בקשה מסוג זה יכולה להתקיים לדוגמא במצב שבו חייל קיבל ריתוק ממושך וישנה סיבה מהותית לאפשר לו דחייה של המימוש או הפסקה באמצע.
   • זכות להגיש ערר על המשפט– באם הנאשם אינו מרוצה מהעונש עומדת לו האפשרות לערער על גזר הדין.
   • זכות להגיש בקשה להמתקת העונש– פנייה לקצין בדרגת אלוף בבקשה להפחית מהעונש.

   מה כל חייל חייב לדעת לפני שהוא עולה למשפט צבאי?

   לפני שעולים למשפט צבאי, ישנם מספר עניינים שכל חייל חייב לדעת על מנת למצות את זכויותיו.

   הראשן והחשוב מכל – הזכות להיוועץ בעורך דין. לכל חייל שעומד למשפט צבאי עומדת הזכות להיוועץ בסנגור ולהגיש חוות דעת של עו"ד מטעמו.

   עורך הדין יידע את החייל בדבר זכויות טרם המשפט, במהלך המשפט ולאר המשפט, ויוודא כי החייל ממצה את כל זכויותיו כגון הזכות לעיין בראיות, הזכות לבקש להישפט על ידי קצין אחר, הזכות להציג ראיות ועדים, הזכות לערער על תוצאת המשפט הצבאי, הזכות להגיש בקשה להפחתת העונש ועוד.

   לכן, במידה שזומנתם למשפט צבאי, אל תוותרו על זכותכם להיוועץ בעורך דין.

   עניין נוסף שכל חייל חייב לדעת לפני שהוא עולה למשפט צבאי הוא כיצד מתנהל משפט צבאי תקין.

   חייל שיודע כיצד משפט צבאי תקין נדרש להתנהל, ומהם כללי ההתנהגות הנדרשים, יוכל לוודא כי לא פוגעים בזכויותיו, וכי המשפט מתנהל על פי חוק השיפוט הצבאי ללא חריגה מהוראותיו.

   כמובן, שעורך הדין המייצג את החייל יידע אותו גם בדבר התנהלות תקינה של המשפט הצבאי.

   חוק השיפוט הצבאי

   חוק השיפוט הצבאי מסדיר את אופן השיפוט בצה"ל כמו גם את סמכויות הגורמים השונים בצבא, זכויות החיילים הנאשמים וכמו כן גם את הסנקציות העומדות בצידה של כל חובה.

   כל חריגה מחוק השיפוט הצבאי על ידי השופט או גופים סמכותיים אחרים- הרי שמהווה עבירה פלילית.

   בשל העובדה שחוק השיפוט הצבאי מורכב מעשרות סעיפים שברוב המקרים החיילים אינם מודעים אליהם, קיימת חשיבות רבה לקבלת ייצוג משפטי על ידי עורך דין מנוסה, שבקיא בסעיפי החוק ובסמכויות השונות.

   ובכל אופן, כל מקרה לגופו. לכן, אם זומנת למשפט צבאי רצוי וכדאי לפנות לעורך דין לענייני צבא על מנת לקבל יעוץ משפטי.

   באתר Lawcast תוכן משפטי העוסק בזכויות חיילים בצבא, חקירות מצ"ח, עבירות סמים בצבא ועוד. יחד עם זאת, מאחר שמידע משפטי מטבעו מתישן ומשתנה, על הקורא לקחת בחשבון המידע באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין צבאי. המסתמך על האמור באתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף